ข่าวโปรโมชั่น

โปรโมชั่น Most Banned

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. - 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.59 น.
2018-07-10 17:34:12

โปรโมชั่น Illusion of Black Rose

ลุ้นรับสกิน Super RARE รวมทั้ง Ultimate ในราคาเพียง 100 RP
2018-07-07 14:45:18

โปรโมชั่น Sales of the Week 7

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. - 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.59 น.
2018-07-06 17:59:06

โปรโมชั่น As You Wish

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. - 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. เท่านั้น
2018-07-06 17:21:20

โปรโมชั่น Aatrox Rework

The Darkin Blade
2018-06-28 22:42:56

โปรโมชั่น Mid Year Sales

28 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. - 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.59 น. เท่านั้น
2018-06-28 18:00:56

โปรโมชั่น Versus 2018 Top Promo

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 28 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. - 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.59 น.
2018-06-28 07:30:40

โปรโมชั่น พี่เห็นหนูด้วยเหรอคะ

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. - 27 มิถุนายน 2561 เวลา 23.59 น.
2018-06-23 13:27:54

Collector Arcade

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 22 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. - 27 มิถุนายน 2561 เวลา 17.59 น.
2018-06-23 12:33:30

Collector Arcade Top Up Promo

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. - 27 มิถุนายน 2561 เวลา 17.59 น.
2018-06-22 15:34:34