สกินใหม่ Conqueror Jax เปิดให้ใช้งานแล้ว

 

สกิน Conqueror ใหม่ล่าสุดของ Jax ทั้งแบบปกติและแบบ Prestige Edition เปิดให้ใช้งานแล้ว

 

สกินเดี่ยว (มีกำหนดปิดขาย)

  • Conqueror Jax ราคา 1,350 RP

 

สกิน Prestige 

  • Conqueror Jax Prestige Edition (1 สกิน, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 100 Prestige Point

 

Border Set (มีกำหนดปิดขาย)

  • Conqueror Jax Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,192 RP

 

MSI Capsule (มีกำหนดปิดขาย)

  • x1 MSI 2021 Capsule + 4 Prestige Point ราคา 750 RP
  • x3 MSI 2021 Capsule + "We're number one!" Emote + 12 Prestige Point ราคา 2,250 RP
  • x10 MSI 2021 Capsule + Break Out Bag + 40 Prestige Point ราคา 7,500 RP

 

Fri, 30 Apr 2021 12:25:48 +0700