สกินใหม่ DWG เปิดให้ใช้งานแล้ว

 

สัมผัสประสบการณ์แบบแชมเปี้ยน Worlds 2020 ไปกับสกิน Damwon Gaming 

 

สกินเดี่ยว (มีกำหนดปิดขาย)

 • DWG Jhin ราคา 1,350 RP
 • DWG Nidalee ราคา 1,350 RP
 • DWG Kennen ราคา 1,350 RP
 • DWG Leona ราคา 1,350 RP
 • DWG Twisted Fate ราคา 1,350 RP

 

Mega Bundle (มีกำหนดปิดขาย)

 • DWG Signature Edition Set (5 แชมเปี้ยน, 5 สกิน, 5 ไอคอน, 5 โครม่า) ราคา 14,704 RP

 

Signature Edition (มีกำหนดปิดขาย)

 • DWG Jhin Signature Edition (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 โครม่า) ราคา 3,017 RP
 • DWG Nidalee Signature Edition (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 โครม่า) ราคา 2,925 RP
 • DWG Kennen Signature Edition (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 โครม่า) ราคา 2,970 RP
 • DWG Leona Signature Edition (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 โครม่า) ราคา 2,970 RP
 • DWG Twisted Fate Signature Edition (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 โครม่า) ราคา 2,822 RP

Fri, 30 Apr 2021 12:12:07 +0700