สกินใหม่ Marauder และ Warden เปิดใช้งานแล้ว

 

เข้าสู่สมรภูมิรบอันบ้าคลั่งไปกับสกินใหม่สุดเท่ Marauder และ Warden

 

สกินเดี่ยว (ไม่ปิดขาย)

  • Marauder Kalista ราคา 1,350 RP
  • Marauder Kled ราคา 1,350 RP
  • Marauder Xin Zhao ราคา 1,350 RP
  • Warden Gragas ราคา 1,350 RP
  • Warden Quinn ราคา 1,350 RP

 

Chroma Bundle (ไม่ปิดขาย)

  • Marauder Kalista Chroma Bundle ราคา 3,282 RP
  • Marauder Kled Chroma Bundle ราคา 3,282 RP
  • Marauder Xin Zhao Chroma Bundle ราคา 3,087 RP
  • Warden Gragas Chroma Bundle ราคา 3,190 RP
  • Warden Quinn Chroma Bundle ราคา 3,235 RP

 

 

Fri, 08 Jan 2021 11:45:57 +0700