อัปเดตเรื่องของ Little Legends ในโหมด ARAM

 

ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายน พวกเราเคยประกาศไปว่าจะนำ Little Legends ออกจาก ARAM เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความชัดเจนในการเล่นเกม ความสนใจของผู้เล่นที่จำกัด ข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นกับการออกแบบ Little Legends ในอนาคต หลังจากนั้นไม่นานเราก็ตัดสินใจระงับแผนของเราไว้เนื่องจากได้รับเสียงตอบจากพวกคุณ ตอนนี้เรามาพร้อมกับการอัปเดตสุดท้ายของไตรภาคนี้เกี่ยวกับ Little Legends ใน ARAM

ในช่วงที่มีการตอบกลับหลังจากที่เพิ่งได้ประกาศเกี่ยวกับการนำ Little Legends ออก เราตัดสินใจที่จะถอยหลังและตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวความรู้สึกของผู้เล่นที่มีต่อ Little Legends ที่อยู่ใน ARAM เราพบว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาใด ๆ กับ Little Legends ที่อยู่ใน Howling Abyss เลยมีเพียงผู้เล่นไม่กี่คนเท่านั้นที่มีความรู้สึกในทางด้านลบเกี่ยวกับพวกมัน ความรู้สึกเช่นนั้นเป็นความจริงในหลาย ๆ กลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้เล่นที่ไม่ได้ครอบครองหรือใช้ Little Legends

เราได้สำรวจผู้เล่นหลายคนโดยพิจารณาจากจำนวนที่พวกเขาเล่น ARAM ไม่ว่าพวกเขาจะเล่น SR หรือ TFT
หรือไม่ว่าพวกเขาจะซื้อ Little Legend และข้ออื่น ๆ

 

อีกหนึ่งเหตุผลหลักของเราที่ต้องการลบ Little Legends คือ เนื่องจากความชัดเจนของวิชวลเอฟเฟกต์ใน ARAM อย่างไรก็ตาม เรายังยืนยันว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่า Little Legend มีผลกระทบอย่างมากต่อความชัดเจนของวิชวลเอฟเฟกต์ในการเล่นเกมในโหมด ARAM ในขณะที่ความชัดเจนของภาพมีความสำคัญสำหรับบางคน ผู้เล่นหลักของ ARAM ส่วนใหญ่ไม่ได้เล่นโหมดของเกมด้วยความคาดหวังเช่นเดียวกับในแผนที่อื่น ๆ

 

ผลลัพธ์ความรู้สึกที่เราเห็นจากการสำรวจเหล่านี้ พร้อมกับปัจจัยดั้งเดิมเช่นข้อจำกัดของนักพัฒนาในทีม Little Legend และผลกระทบด้านความชัดเจนของภาพของ Little Legend ล้วนถูกชั่งน้ำหนักซึ่งกันและกันอีกครั้ง และเรารู้ว่าเราคิดผิด ดังนั้นเหล่า Little Legend ทั้งหลายยังคงยืนเชียร์พวกคุณในสนาม ARAM ต่อไป!

การประเมินนี้ช่วยให้เราเข้าใจความคาดหวังของผู้เล่นเกี่ยวกับโหมดทั่วไปอื่น ๆ เช่น ARAM ได้ดีขึ้น และจะช่วยในการตัดสินใจของ Little Legend ของเราในอนาคต เราตระหนักถึงความสำคัญของความสมเหตุสมผลของความต้องการในผู้เล่นส่วนใหญ่ และหวังว่าคุณยังจะเสนอแนะข้อคิดให้กับเราต่อไปอีกในอนาคตข้างหน้า ขอบคุณ!

Tue, 17 Nov 2020 15:11:39 +0700