กิจกรรม XP Time ช่วงเวลาแห่งความมันส์

 

x3 และ x2 XP มาแล้ว เล่นกันให้คุ้มสุดๆ กับช่วงเวลาสุดพิเศษนี้ ของดีต้องบอกต่อ!

 

ระยะเวลา

  • ช่วงแรก : วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. - วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.59 น.
  • ช่วงสอง : วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. - วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.59 น.
  • ช่วงสาม : วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. - วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.59 น.

 

รายละเอียด

1. เมื่อเข้าเล่นเกมในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับค่าประสบการณ์ XP เป็นจำนวน 3 และ 2 เท่าตามที่กำหนด

2. ช่วงแรก จะได้รับค่าประสบการณ์ XP 3เท่า

3. ช่วงสองและชช่วงสาม จะได้รับค่าประสบการณ์ XP 2 เท่า

Thu, 08 Oct 2020 15:19:29 +0700