สกินใหม่ Spirit Blossom เปิดให้ใช้งานแล้ววันนี้

 

ก้าวเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณ สานสัมพันธ์กับเหล่าวิญญาณลึกลับได้แล้ววันนี้

 

สกินเดี่ยว (ไม่ปิดขาย)

 • Spirit Blossom Lillia ราคา 1,350 RP
 • Spirit Blossom Teemo ราคา 1,350 RP
 • Spirit Blossom Thresh ราคา 1,820 RP
 • Spirit Blossom Vayne ราคา 1,350 RP
 • Spirit Blossom Yasuo ราคา 1,350 RP

 

สกิน Prestige (แลกได้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 03.00 น.)

 • Spirit Blossom Teemo Prestige Edition + ไอคอน + กรอบ ราคา 2,000 Spirit Blossom 2020 Tokens

 

Mega Bundle (ปิดขายวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 03.00 น.)

 • Festival Bundle (5 แชมเปี้ยน, 5 สกิน, 2 สกินวอร์ด, 5 ไอคอน, กรอบ) ราคา 12,709 RP
 • The Bashful Bloom Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน) ราคา 1,837 RP

 

Pass (ปิดขายวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.)

 • LOL Spirit Blossom 2020 Pass ราคา 1,650 RP
 • LOL Spirit Blossom 2020 Pass Bundle ราคา 2,650 RP

 

Border Set (ปิดขายวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 03.00 น.)

 • Spirit Blossom Lillia Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,707 RP
 • Spirit Blossom Yasuo Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,660 RP
 • Spirit Blossom Teemo Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,512 RP
 • Spirit Blossom Thresh Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 3,130 RP
 • Spirit Blossom Vayne Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,660 RP

 

Chroma Bundle (ไม่ปิดขาย)

 • Spirit Blossom Lillia Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 7 โครม่า) ราคา 3,177 RP
 • Spirit Blossom Thresh Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 7 โครม่า) ราคา 3,600 RP
 • Spirit Blossom Vayne Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 7 โครม่า) ราคา 3,130 RP
 • Spirit Blossom Yasuo Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 7 โครม่า) ราคา 3,130 RP

 

Kanmei Orb (ปิดขายวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 03.00 น.)

 • 1 Kanmei Orb + 16 Spirit Blossom Tokens ราคา 250 RP
 • 10 Kanmei Orb + 1 Bonus Orb + 160 Spirit Blossom Tokens ราคา 2,500 RP
 • 25 Kanmei Orb + 1 Kanmei Grab Bag + 400 Spirit Blossom Tokens ราคา 6,250 RP

 

 

Thu, 23 Jul 2020 12:36:33 +0700