สกินใหม่ High Noon เปิดให้ใช้งานแล้ววันนี้

 

สองปีศาจสาวจากแดนตะวันตก High Noon Senna และ Irelia เปิดให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้

 

สกินเดี่ยว (ไม่ปิดขาย)

 • High Noon Senna ราคา 1,820 RP
 • High Noon Irelia ราคา 1,350 RP

 

Border Set (ปิดขายวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 03.00 น.)

 • High Noon Senna Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,857 RP
 • High Noon Irelia Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,340 RP

 

Chroma Bundle (ไม่ปิดขาย)

 • High Noon Senna Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 5 โครม่า) ราคา 3,377 RP
 • High Noon Irelia Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 7 โครม่า) ราคา 3,130 RP
 • Bandito Fiddlesticks Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 2,257 RP
 • High Noon Lucian Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 5 โครม่า) ราคา 3,330 RP
 • High Noon Jhin Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,282 RP

 

ไอคอน (ไม่ปิดขาย)

 • 2020 High Noon Icon ราคา 250 RP

 

อีโมต (ไม่ปิดขาย)

 • Not Now! ราคา 350 RP
 • Reckon it's Time! ราคา 350 RP

 

Capsule (ปิดขายวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 03.00 น.)

 • 1 High Noon 2020 Capsule + 4 Prestige Point ราคา 750 RP
 • 10 High Noon 2020 Capsule + 1 Lucky #7 Grab Bag + 40 Prestige Point ราคา 7,500 RP

 

Fri, 19 Jun 2020 09:56:05 +0700