สกินใหม่ Pulsefire เปิดให้ใช้งานแล้ววันนี้

 

ตะลุยห้วงเวลาไปกับสกินของผู้อยู่เหนือทุกมิติ Pulsefire ได้แล้ววันนี้!

 

สกินเดี่ยว (ไม่ปิดขาย)

 • Pulsefire Lucian ราคา 1,350 RP
 • Pulsefire Pantheon ราคา 1,350 RP
 • Pulsefire Fiora ราคา 1,350 RP
 • Pulsefire Ekko ราคา 1,350 RP

 

สกิน Prestige (แลกได้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 03.00 น.)

 • Pulsefire Lucian Prestige Edition ราคา 2,000 Pulsefire Token

 

Pass (ปิดขายวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.)

 • LOL Pulsefire 2020 Pass Bundle ราคา 2,650 RP
 • LOL Pulsefire 2020 Pass ราคา 1,650 RP

 

Pulsefire Orb (ปิดขายวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.)

 • 1 Pulsefire Orb + 16 Pulsefire Token ราคา 250 RP
 • 10 Pulsefire Orb + 1 Bonus Orb + 160 Pulsefire Token ราคา 2,500 RP
 • 25 Pulsefire Orb + 1 Pulsefire Grab Bag + 400 Pulsefire Token ราคา 6,250 RP

 

Mega Bundle (ปิดขายวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 03.00 น.)

 • Pulsefire 2020 Mega Bundle (4 แชมเปี้ยน, 4 สกิน, 4 ไอคอน, 1 สกินวอร์ด, กรอบ) ราคา 9,682 RP

 

Border Set (ปิดขายวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 03.00 น.)

 • Pulsefire Lucian Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 สกินวอร์ด, กรอบ) ราคา 2,660 RP
 • Pulsefire Ekko Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 สกินวอร์ด, กรอบ) ราคา 2,707 RP
 • Pulsefire Pantheon Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 สกินวอร์ด, กรอบ) ราคา 2,615 RP
 • Pulsefire Fiora Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 สกินวอร์ด, กรอบ) ราคา 2,660 RP

 

Chroma Bundle (ไม่ปิดขาย)

 • Pulsefire Ekko Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 6 โครม่า) ราคา 3,052 RP
 • Pulsefire Fiora Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 7 โครม่า) ราคา 3,130 RP
 • Pulsefire Pantheon Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 7 โครม่า) ราคา 3,085 RP

 

Fri, 15 May 2020 10:23:10 +0700