สกินใหม่ Mecha Kingdoms เปิดให้ใช้งานแล้ววันนี้

 

หุ่นเหล็กผู้ปกป้องอาณาจักรโบราณ Mecha Kingdoms เปิดให้เพื่อนๆ ได้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้

 

สกินเดี่ยว

 • Mecha Kingdoms Jax ราคา 1820 RP ไม่ปิดขาย
 • Mecha Kingdoms Draven ราคา 1350 RP ไม่ปิดขาย
 • Mecha Kingdoms Garen ราคา 1350 RP ไม่ปิดขาย
 • Mecha Kingdoms Leona ราคา 1350 RP ไม่ปิดขาย

 

สกินระดับ Prestige

 • Mecha Kingdoms Garen Prestige Edition ราคา 2000 Mecha Kingdoms Token แลกได้ถึง 3 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น.

 

Mecha Kingdoms Pass

 • Mecha Kingdoms Pass ราคา 1600 RP ปิดขายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.00 น.
 • Mecha Kingdoms Pass Bundle ราคา 2650 RP ปิดขาย 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.00 น.

 

 

Mecha Kingdoms Orb

 • 1 Mecha Kingdoms Orb + 16 Tokens ราคา 250 RP ปิดขายวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น.
 • 10 Mecha Kingdoms Orb + 1 Lucky Roll + 160 Tokens ราคา 2500 RP ปิดขายวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น.
 • 30 Mecha Kingdoms Orb + 1 Jackpot + 480 Tokens ราคา 7500 RP ปิดขายวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น.

 

 

Mecha Kingdoms Mega Bundle

 • ราคา 12079 RP ปิดขายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.00 น.
 • ประกอบไปด้วย - 5 แชมเปี้ยน, 5 สกิน, 5 ไอคอน, 1 สกินวอร์ด, กรอบ

 

 

Mecha Kingdoms Border Set

 • ประกอบไปด้วย - 1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 สกินวอร์ด, กรอบ
 • Mecha Kingdoms Garen Border Set ราคา 2350 RP ปิดขายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.00 น.
 • Mecha Kingdoms Leona Border Set ราคา 2660 RP ปิดขายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.00 น.
 • Mecha Kingdoms Draven Border Set ราคา 2660 RP ปิดขายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.00 น.
 • Mecha Kingdoms Jax Border Set ราคา 2982 RP ปิดขายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.00 น.
 • Mecha Kingdoms Sett Border Set ราคา 2707 RP ปิดขายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.00 น.

 

 

Mecha Kingdoms Chroma Bundle

 • ประกอบไปด้วย - 1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, โครม่า (จำนวนตามแต่ละสกิน)
 • Mecha Kingdoms Jax Chroma Bundle ราคา 2987 RP ไม่ปิดขาย
 • Mecha Kingdoms Draven Chroma Bundle ราคา 2860 RP ไม่ปิดขาย
 • Mecha Kingdoms Leona Chroma Bundle ราคา 3130 RP ไม่ปิดขาย
 • Mecha Kingdoms Sett Chroma Bundle ราคา 2907 RP ไม่ปิดขาย

 

 

Thu, 16 Jan 2020 11:47:27 +0700