โปรโมชั่น Yeah You Know Me

 

 

 

ทำอะไรๆ ก็ไม่ได้ขอตังค์ใคร หามันด้วยตัวเองและทำให้แม่ภูมิใจ ลดราคาสกินสายฮิป สูงสุดถึง 50%

Yeah You Know Me

  • Vandal Gragas (Legacy) เหลือเพียง 682 RP
  • Pool Party Graves เหลือเพียง 945 RP
  • Secret Agent Xin Zhao เหลือเพียง 487 RP
  • Aristocrat Vayne เหลือเพียง 260 RP
  • Corporate mundo เหลือเพียง 1547 RP
  • Piltover Customs Heimerdinger เหลือเพียง 487 RP

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. - วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

 

Tue, 12 Mar 2019 11:47:55 +0700