Bonus Topup 50%

 

ต้อนรับการปรับโครงสร้างราคาร้านค้าใหม่ด้วยโปรโมชั่น เติมเงินรับ RP เพิ่มจากปกติอีก 50% รับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น!!

 

ระยะเวลา

  • วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. - วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

 

รายละเอียด

 

จำนวนเชลล์ RP ที่ได้ในช่วงปกติ RP ที่ได้ในช่วงโบนัส รวม RP ช่วงโบนัส
67 225+0 225+0+113 338
75 247+3 247+3+124 374
135 445+5 445+5+223 673
225 742+38 742+38+371 1151
450 1485+85 1485+85+743 2313
750 2475+165 2475+165+1238 3878
1500 4950+450 4950+450+2475 7875
3000 9900+1090 9900+1090+4950 15940

 

หมายเหตุ - โปรโมชั่นนี้ รับได้ครั้งเดียวเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หากท่านเติมครั้งแรก 50 บาท (67 เชลล์) และรับโบนัส RP ทั้งหมด 338 RP ไปแล้ว หากท่านเติมอีกครั้งไม่ว่าจะมากหรือน้อยกว่าเดิม ก็จะไม่ได้รับโบนัสจากโปรโมชั่นนี้อีก

Tue, 26 Feb 2019 10:15:28 +0700