The Old Treasure

>> เข้าสู่หน้ากิจกรรม <<

 

ระยะเวลา

 • 14 - 20 พฤศจิกายน 2561

 

รายละเอียด

 • ซัมมอนเนอร์สามารถร่วมกิจกรรมได้จากในหน้ากิจกรรมเท่านั้น ไม่สามารถร่วมในเกมได้
 • ซัมมอนเนอร์ ซื้อจอบในราคาเริ่มต้น 400 RP
 • เมื่อใช้จอบขุดสมบัติ จะสุ่มรับสกินหายากต่างๆ จำนวน 1 สกิน (ขั้นต่ำคือสกิน Epic)
 • ในการซื้อจอบครั้งถัดไป ราคาจะถูกลงเรื่อยๆ
  • ครั้งที่ 1 ราคา 400 RP
  • ครั้งที่ 2 ราคา 360 RP
  • ครั้งที่ 3 ราคา 340 RP
  • ครั้งที่ 4 ราคา 320 RP
  • ครั้งที่ 5 ราคา 300 RP
  • ครั้งที่ 6 ราคา 280 RP
  • ครั้งที่ 7 ราคา 260 RP
  • ครั้งที่ 8 ราคา 240 RP
  • ครั้งที่ 9 ราคา 220 RP
  • ครั้งที่ 10 ราคา 200 RP
 • หนึ่งไอดีสามารถซื้อจอบขุดสมบัติได้ทั้งหมด 10 ครั้ง

 

หมายเหตุ

 • หากขุดสมบัติแล้วไม่ได้รับสกิน กรุณาออกจากเกมและเข้าใหม่อีกครั้ง หากยังพบปัญหา กรุณาติดต่อ Garena Support

 

>> เข้าสู่หน้ากิจกรรม <<

Wed, 14 Nov 2018 16:21:26 +0700