พบกับงานประกวด League of Legends Thailand Cosplay Contest ได้ที่ Garena World 2018!

 

 พบกับงานประกวด League of Legends Thailand Cosplay Contest ได้ที่ GW 2018!

 

เฮลโล่วววเหล่าซัมมอนเนอร์ที่น่ารัก!

การประกวด Cosplay ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประจำปีของ League of Legends ประเทศไทยได้กลับมาอีกครั้งที่งาน Garena World 2018 ณ ไบเทคบางนา ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 (วันอาทิตย์) โดยในปีนี้จะแบ่งแยกการประกวดออกเป็นสองประเภทคือ “Cosplay แชมป์เปี้ยน” และ “Cosplay สกิน” โดยเงินรางวัลจากการประกวดทั้งสองรูปแบบจะมีมูลค่าเท่ากัน ตามกฎกติกาที่ระบุไว้ตามด้านล่าง ผู้เข้าประกวดควรอ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน และสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่หน้างานตั้งแต่เวลา 12:30 น. ถึง 13:30 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 นี้นะ

 

รายละเอียด กฎกติกา และเงื่อนไขการประกวด (รับสมัครหน้างานเท่านั้น)

1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้มีเชื้อชาติไทยหรือสัญชาติไทยตามบัตรประชาชน

2. ผู้เข้าประกวดต้องคอสเป็นตัวละครในเกม League of Legends เท่านั้น

3. ผู้เข้าประกวดจำต้องมาลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดในใบสมัครแข่งขันที่ทีมงานกำหนดให้ครบถ้วนภายในวันงานเท่านั้น (ทั้งหัวข้อ “Cosplay แชมป์เปี้ยน” และหัวข้อ “Cosplay สกิน” ภายในวันงาน)

4. ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด คือผู้ที่กรอกใบสมัครและข้อมูลถูกต้องไว้เท่านั้น (ทั้งหัวข้อ “Cosplay แชมป์เปี้ยน” และหัวข้อ “Cosplay สกิน” ภายในวันงาน)

5. ผู้เข้าประกวดจำเป็นต้องเลือกเข้าประกวดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกเข้าประกวดทั้งสองหัวข้อในเวลาเดียวกัน)

6. ผู้เข้าประกวดให้มาสมัครและรายงานตัวในเวลา 12:30น. - 13:30น. บริเวณหน้าจุดลงทะเบียนของบูธ LOL พร้อมหลักฐานดังนี้ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นต์สำเนาถูกต้อง - สำเนาบัญชีเงินฝากที่มีชื่อเดียวกันกับบัตรประชาชน เซนต์สำเนาถูกต้อง

7. การประกวดจะเป็นการประกวดแบบเดี่ยวเท่านั้น (หากคอสเพลย์แชมป์เปี้ยนที่มากับสัตว์คู่ใจ เช่น Quinn, Annie หรือ Sejuani ทีมงานจะนับเป็น 1 คน)

8. ผู้ที่ลงประกวดคอสเป็นสิ่งก่อสร้าง บารอน มังกร มินเนี่ยนและสัตว์ป่าในแผนที่ของเกม ไม่นับเป็นแชมป์เปี้ยนและถือว่าทำผิดกติกา สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลงประกวด

9. ในการประกวด ผู้เข้าประกวดจะออกเดินจากประตูกลางเวที มายืนจุดมาร์กด้านซ้าย และเดินไปยังจุดมาร์กขวาของเวทีจากนั้นเดินกลับมา โพสต์ท่าที่กลางเวทีตรงหน้าคณะกรรมการ จากนั้นทีมงานจะให้แนะนำตัวและตอบคำถามกรรมการคนละ 1 คำถาม เมื่อตอบคำถามเสร็จสิ้น และพิธีกรให้สัญญาณจึงจะสามารถเดินกลับไปยังประตูกลางเวทีได้

10. ผู้เข้าประกวดสามารถแสดงท่าทางใดๆ หรือมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเล็กน้อยเพื่อแสดงออกถึงความเป็นแชมป์เปี้ยนนั้นๆ ได้ โดยที่ไม่ทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนเวทีและพื้นเวทีเสียหาย (ไม่เช่นนั้นคณะกรรมการจะปรับคะแนน)

11. เมื่อผู้เข้าประกวดได้โชว์ตัวบนเวทีครบหมดทุกคนกรรมการจะรวบรวมคะแนนและประกาศผลในวันนั้นทันที

12. ผู้เข้าประกวดจะได้รับเงินรางวัลจากการประกวดภายใน 30 วันหลังงาน (โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)

13. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

14. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกฏกติกาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
เกณฑ์การให้คะแนน

  • ความเหมือนต้นฉบับ 30 คะแนน

  • คุณภาพของงานและความประณีต 30 คะแนน

  • ความสวยงามและภาพลักษณ์โดยรวม 15 คะแนน

  • การนำเสนอระหว่างการเดินโชว์ตัว 15 คะแนน

  • ไหวพริบในการตอบคำถามกรรมการ 10 คะแนน

รวมทั้งสิ้น 100 คะแนนเต็ม

 

เงินรางวัล

การประกวดประเภท “Cosplay แชมป์เปี้ยน”

Champion : 10,000 บาท

1st Runner Up : 5,000 บาท

รางวัลชมเชย (2 รางวัล) : 2,500 บาท

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น : 20,000 บาท

การประกวดประเภท “Cosplay สกิน”

Champion : 10,000 บาท

1st Runner Up : 5,000 บาท

รางวัลชมเชย (2 รางวัล) : 2,500 บาท

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น : 20,000 บาท

 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกวดสามารถสอบถามได้ที่เฟสบุ๊คของผู้ดูแลการประกวดและการแข่งขัน  Yiang (เยี้ยงนมเย็น) 

 


 

Wed, 07 Mar 2018 10:28:14 +0700